ایران یزد سخوید شورا و دهیاری، روستاما،محله بغل Iran yazd sakhvid Council and Dhyary خدمت به انسانهای مخلص به خدا عمران و آبادانی روستا های کشور سر فصل کاراهاست روستاها رافراموش نکنید که سر فصل نشاط و تغذیه همه شهر نشینها از روستاها میباشد فراموشی روستاها = دست بر بیگانگان دراز کردن > محتاج آنان نیز بار گران است بر دوش ملت ودولت و عواقب واپسین بد در پیش دارد پس نتیجه روستاها هرگز نشود نشود فراموش " مثال شعار لامپ اضافی خاموش" http://yazd-sakhvid6.mihanblog.com 2018-12-09T05:05:57+01:00 text/html 2015-02-14T16:59:13+01:00 yazd-sakhvid6.mihanblog.com عباس زارع روستاما در نمای جدید ساخته شد http://yazd-sakhvid6.mihanblog.com/post/2 <div align="center">باسلام و خیر مقدم بخاطر بازدید از روستا محله بغل<br>بدینوسیله شرح عملیات بهسازی روستا درسال 1393 که با پیگیریهای مسئول شورا روستا و دهیاری وبا همکار ی<br>صمیمانه معاونت امور روستا استانداری و بخشدار ی نیروبا اجرای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان تفت <br>این پروژه انجام گرفت البته قابل ذکر هنوز نیمه کار وامید است باهمکاری مسئولین مربوطه هرچه زودتر حداقل در سال 1394 <br>انشاالله تکمیل گردد. <br>تصاویر ذیل شاهد اقدامات انجام گرفته می باشد.<br>&nbsp;<br>تصاویر درحال ساخت باکلیک روتصویر اندازه واقعی نمایش داده می شود<br><br><a href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/f1cf120837e71.jpg" target="" title=""><img src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/f1cf120837e71.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="158" hspace="0" vspace="0" width="198"></a> <a href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/db65926fce0c2.jpg" target="" title=""><img src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/db65926fce0c2.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="158" hspace="0" vspace="0" width="182"></a> <a href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/c9b7590cf3213.jpg" target="" title=""><img src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/c9b7590cf3213.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="155" hspace="0" vspace="0" width="181"> </a><br>تصاویر قسمتهای تکمیل شده <br><a href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/ed3ad15de6321.jpg" target="" title=""><img src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/ed3ad15de6321.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="135" hspace="0" vspace="0" width="192"></a> <a href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/a7dac9b2db4a2.jpg" target="" title=""><img src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/a7dac9b2db4a2.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="133" hspace="0" vspace="0" width="176"></a> <a href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/76651f0c79533.jpg" target="" title=""><img src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/76651f0c79533.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="135" hspace="0" vspace="0" width="188"></a> <br><br>تصاویر بیشتر ا ز سنگ فرش معابر روستا<br><br><a href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/7e6aad4c6a8c1.jpg" target="" title=""><img src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/7e6aad4c6a8c1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="143" hspace="0" vspace="0" width="177"></a>&nbsp; <a href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/ecdd9f1dc2b32.jpg" target="" title=""><img src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/ecdd9f1dc2b32.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="141" hspace="0" vspace="0" width="175"></a>&nbsp; <a href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/ab0796090da63.jpg" target="" title=""><img src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/ab0796090da63.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="142" hspace="0" vspace="0" width="193"> </a><br>تصاویر محوطه , جلو مسجد روستا<br><br><a href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/ce82050207051.jpg" target="" title=""><img src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/ce82050207051.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="148" hspace="0" vspace="0" width="182"></a>&nbsp; <a href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/e7e77b061db82.jpg" target="" title=""><img src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/e7e77b061db82.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="150" hspace="0" vspace="0" width="162"></a>&nbsp; <a href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/375fb06406423.jpg" target="" title=""><img src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/375fb06406423.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="151" hspace="0" vspace="0" width="200"></a>&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp; <br><a href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/635bf1be40f21.jpg" target="" title=""><img src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/635bf1be40f21.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="294" hspace="0" vspace="0" width="549"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><a href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/ab0796090da63.jpg" target="" title=""></a></div> text/html 2012-09-04T09:01:38+01:00 yazd-sakhvid6.mihanblog.com عباس زارع شورا و دهیاری محله بغل http://yazd-sakhvid6.mihanblog.com/post/1 <DIV align=center>خوش آمدید بازدید کننده محترم<BR>فعلا تصاویر از روستا مشاهده نمائید<BR><BR>1مسجد الزهراء محله بغل سخوید<BR><BR><IMG style="WIDTH: 553px; HEIGHT: 339px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.akserver.ir/uploads/akserver.ir_14063537111.jpg" width=1601 height=1089></DIV> <DIV align=center>پارک کودک روستا محله بغل</DIV> <DIV align=center><BR><IMG style="WIDTH: 633px; HEIGHT: 565px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.akserver.ir/uploads/akserver.ir_14063537112.jpg" width=836 height=992><BR>3 استخر ذخیره آب کشاورزی روستا</DIV> <DIV align=center><BR><IMG style="WIDTH: 647px; HEIGHT: 566px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.akserver.ir/uploads/akserver.ir_14063537113.jpg" width=430 height=876></DIV> <DIV align=center>&nbsp;</DIV> <DIV align=left><FONT color=#ff9966><FONT color=#ff9966>ورود به&nbsp;صفحه اصلی دهستان سخوید<A title="" href="http://www.roostama.ir/" target=""><B><BR>http://www.roostama.ir/</B></A></FONT></FONT><B></B></DIV>